Om kinesiologi

Kinesiologi är läran om rörelser. En kinesiolog lär sig att läsa av hur nervsystemet reagerar och kan se hur kroppen kommunicerar och hanterar allt den utsätts för samt även hjälpa till att få kroppen att förstå hur den skall arbeta. Det finns många olika läror och tekniker inom kinesiologin men grunden är densamma där man läser av hur kroppen fungerar neurologiskt.

Det är möjligt att testa det mesta, men det finns fallgropar, varför det krävs utbildning för att kunna läsa av kroppen korrekt. Kroppens nervsystem kan vara stört på grund av t ex vätskebrist, miljögifter, stress eller trauman. När kroppen saknar information, har brister eller har kompenserat och inte är i balans kan svaren bli missvisande. Kvalitén på frågeställningen är också viktig. Ju bättre frågeställning desto bättre svar kan man få.

I vissa länder måste till exempel kiropraktorer, för att bli legitimerade, läsa kinesiologi för att lära sig att hitta det som är prioritet att arbeta med på klienten. På detta sätt kan felbehandlingar undvikas. De kinesiologer som ställer de bästa frågorna till nervsystemet och känner till de fallgropar som finns, får de bästa resultaten.

Hur kan det fungera?
I hela kroppen, i alla vävnader, finns det nervceller som sänder information till centrala nervsystemet och hjärnan om vad som händer i området där nervcellen sitter. Denna information bearbetas av hjärnan som i sin tur ger ut signaler till körtlar, organ, muskler som i sin tur skickar tillbaka information för verifiering och eventuell korrigering. Varje inåtgående signal (afferent, sensorisk) eller utåtgående (efferent, motorisk) signal sker med en elektrisk impuls på ca 0,55mV.

När en kinesiolog testar en muskel läggs ett svagt tryck som ökar från 0 till ca 5kg på till exempel en arm i en specifik riktning för att komma åt en speciell muskel. Den ökande belastningen gör att nervsystemet normalt skickar fler och fler signaler till muskelfibrerna för att kunna behålla positionen. Om det inte går är det något som inte stämmer. Det kan vara muskeln i sig, nerverna som skickar signalerna, tolkningen av signalerna eller ett organ eller körtel som hör till muskeln som gör att det inte går att hålla emot.

Vad som är stört och vad det beror på kan kinesiologen ta reda på. Grundidén är att återföra kroppen till ett tillstånd av homeostas (balans) och ge kroppen kraft och energi att lösa upp eller ta bort orsaken till problemen. När kroppen är i balans löses ofta många relaterade problem upp på köpet.
hologram

HKT - Holografisk kinesiologi

Ulf Kilman har sedan början av 1990-talet arbetat med hälsa. När han inte kunnat hjälpa sina kunder med befintliga tekniker har han letat vidare tills han hittat lösningar på problemen han ställts inför. Tillsammans med sin fru Charlotte har han utvecklat ett system för att på snabbast och enklast möjliga sätt kunna hjälpa människor att bli friska och prestera på topp. Genom att läsa av klientens nervsystem och kombinera läror inom medicin, anatomi, näringslära, akupunktur och olika alternativmedicinska tekniker, har Ulf satt ihop det behandlingssystem som han sett är effektivast för att få kroppen att arbeta rätt.

Hologram skapas med hjälp av två kameror som bygger upp en tredimensionell bild. Namnet holografisk kinesiologi togs för att arbetsmetoden arbetar med människokroppen från två håll både fysiskt och mentalt vilket tillsammans bildar en helhet och lika gärna som fysiska prolem kan ha en mental grundorsak kan mentala problem bottnas i fysiska besvär eller felaktig kost. 

För att få en människa att läka eller prestera max när det gäller behövs de rätta nycklarna. Man har sett att ju bättre och mer exakta frågor vi ställer oss desto bättre svar och resultat får vi. Med holografisk kinesiologi kan vi hitta våra kunders individuella nycklar eftersom ingen människa är en annan lik, även om det finns många grundregler som gäller för oss alla.