Om kinesiologi

Kinesiologi är läran om rörelser. En kinesiolog lär sig att läsa av hur nervsystemet reagerar och kan se hur kroppen kommunicerar och hanterar allt den utsätts för samt även hjälpa till att få kroppen att förstå hur den skall arbeta. Det finns många olika läror och tekniker inom kinesiologin men grunden är densamma där man läser av hur kroppen fungerar neurologiskt.

Det är möjligt att testa det mesta, men det finns fallgropar, varför det krävs utbildning för att kunna läsa av kroppen korrekt. Kroppens nervsystem kan vara stört på grund av t ex vätskebrist, miljögifter, stress eller trauman. När kroppen saknar information, har brister eller har kompenserat och inte är i balans kan svaren bli missvisande. Kvalitén på frågeställningen är också viktig. Ju bättre frågeställning desto bättre svar kan man få.

I vissa länder måste till exempel kiropraktorer, för att bli legitimerade, läsa kinesiologi för att lära sig att hitta det som är prioritet att arbeta med på klienten. På detta sätt kan felbehandlingar undvikas. De kinesiologer som ställer de bästa frågorna till nervsystemet och känner till de fallgropar som finns, får de bästa resultaten.

Hur kan det fungera?
I hela kroppen, i alla vävnader, finns det nervceller som sänder information till centrala nervsystemet och hjärnan om vad som händer i området där nervcellen sitter. Denna information bearbetas av hjärnan som i sin tur ger ut signaler till körtlar, organ, muskler som i sin tur skickar tillbaka information för verifiering och eventuell korrigering. Varje inåtgående signal (afferent, sensorisk) eller utåtgående (efferent, motorisk) signal sker med en elektrisk impuls på ca 0,55mV.

När en kinesiolog testar en muskel läggs ett svagt tryck som ökar från 0 till ca 5kg på till exempel en arm i en specifik riktning för att komma åt en speciell muskel. Den ökande belastningen gör att nervsystemet normalt skickar fler och fler signaler till muskelfibrerna för att kunna behålla positionen. Om det inte går är det något som inte stämmer. Det kan vara muskeln i sig, nerverna som skickar signalerna, tolkningen av signalerna eller ett organ eller körtel som hör till muskeln som gör att det inte går att hålla emot.

Vad som är stört och vad det beror på kan kinesiologen ta reda på. Grundidén är att återföra kroppen till ett tillstånd av homeostas (balans) och ge kroppen kraft och energi att lösa upp eller ta bort orsaken till problemen. När kroppen är i balans löses ofta många relaterade problem upp på köpet.
hologram