För att du ska kunna träna optimalt så är det viktigt att alla delar i ditt liv fungerar bra. Du behöver äta rätt mat, dricka tillräckligt med bra vatten ditt sociala liv bör ge dig glädje och energi m.m. Många saker man gör stressar kroppen och vi måste ge den möjlighet att bygga upp och återhämta sig på ett bra sätt. I vissa fall måste vi även ta bort vissa stressfaktorer för att kunna komma framåt.

Kan vi inte ändra på vårt vardagsliv så att vi får balans med stressfaktorerna så kan en minskad träningsdos ibland vara enda sättet att komma i balans och få bra resultat.

Att tänka på är att även om träning generellt sett är bra så är hård träning en kraftig stress för kroppen och bryter på sikt ner den om man inte balanserar med återhämtning. Ju hårdare träning desto mer vila och återhämtning krävs samt ett bra "bränsle" och för andra än eliten kan detta vara en svår ekvation med alla saker som behöver klaras av för att vardagen ska fungera.

Vi kan hjälpa dig att kartlägga om du har obalanser i kroppen eller andra faktorer som hindrar dig från att nå dom resultat du vill ha. Dessa obalanser kan komma från många olika saker tex livsmedel som du inte tål, andra miljöfaktorer samt för mycket stress i olika former. Vi kan också se om du behöver komplettera med kosttillskott för att stötta den träningsnivå du vill ligga på.

Lifeform hjälper dig att prestera maximalt samtidigt som du minimerar skaderisken!